Europese richtlijn 2003/59/EC van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 voert in de lidstaten het bewijs van vakbekwaamheid in, evenals de verplichte nascholing.

 

Deze richtlijn biedt in artikel 8 de lidstaten de mogelijkheid de overgangsperiode, waarin professionele bestuurders zich voor de verplichte nascholing in regel kunnen stellen, te verlengen tot 7 jaar.

 

België heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

 

De Belgische reglementering bepaalt dat professionele bestuurders die houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van minstens één van de categoriën D1, D1+E, D of D+E, afgegeven voor 10 september 2008, de verplichte nascholing moeten volgen vóór 10 september 2015.  De professionele bestuurders die houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van minstens één van de categorieën C1, C1+E, C of C+E, afgegeven voor 10 september 2009, moeten de verplichte nascholing volgen vóór 10 september 2016

 

Nadien is de overgangsperiode afgelopen en moet de code 95 vermeld staan op het rijbewijs van deze bestuurders.

 

Voor 10 september 2015 (voor groep D) en 10 september 2016 (voor groep C) moet code 95 niet verplicht vermeld staan op het rijbewijs van deze bestuurders, en kunnen de controlediensten deze bestuurders niet gerechtelijk vervolgen indien de code ontbreekt.

 

[bron: www.mobilit.belgium.be]

Code 95

 

Wat is code 95?

Code 95 is een code om aan te geven dat een chauffeur vakbekwaam is. De code is vijf jaar geldig. Achter de code komt de datum te staan waarop de vakbekwaamheid verloopt. Het is belangrijk om de vakbekwaamheid te verlengen voordat de datum verloopt.


De code 95 is vijf jaar geldig. Achter de code staat de datum waarop de vakbekwaamheid van de chauffeur verloopt. Als de code eenmaal verlopen is, mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden. Voor werkgevers is het van belang om er, samen met de chauffeur, voor te zorgen dat hij of zij 35 uur nascholing heeft gevolgd, zodat de code 95 verlengd kan worden.

Voor wie is code 95? 

De Richtlijn Vakbekwaamheid geldt voor alle chauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C en geldt voor alle landen in de Europese Unie. Daarbij maakt het niet uit of de chauffeur in de EU woont of werkt. Ook chauffeurs van buiten de EU, die werken bij een bedrijf dat gevestigd is in één van de landen binnen de EU, zijn verplicht een code 95 op hun rijbewijs te hebben.