UITZONDERLIJK VERVOER: NIEUWE BORDEN

Een nieuw koninklijk besluit inzake uitzonderlijk vervoer werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 9 september 2013. Dit besluit voert, naast de bestaande borden, nieuwe borden in die moeten geplaatst worden om de breedte af te bakenen of de uitsteek achteraan te signaleren. Deze tekst treedt in voege op 1 oktober 2013.

Borden die de breedte afbakenen

Als de breedte van het uitzonderlijk voertuig meer bedraagt dan 2m55 (met uitzondering van de kraanauto) moeten vier borden (twee vooraan en twee achteraan) geplaatst worden om de breedte van het voertuig af te bakenen. De borden moeten aan volgende kenmerken beantwoorden:

1. vierkantige borden met een zijde van 50 cm, in afwisselende rode en witte strepen van ongeveer 7,5 cm breed geschilderd. Ten minste de witte strepen op de panelen vooraan en ten minste de rode strepen op de panelen achteraan zijn retroreflecterend (deze borden bestonden reeds, maar zullen vanaf 1 januari 2016 niet meer toegelaten worden).

of

2. twee vierkante panelen met minimale afmetingen van 42 cm per zijde of twee rechthoekige panelen met minimale afmetingen van 28 x 56 of 14 x 80 cm met diagonale afwisselend rode en witte retroreflecterende strepen volgens een hoek van 45° tot 60° en met een breedte van 70 tot 100 millimeter. De retroreflecterende strepen beantwoorden aan de colorimetrische specificaties en ten minste aan de retroreflectiecoëfficiënt van de producten van de klasse RA2 van de norm NBN EN 12899-1 (deze borden zijn nieuw).

De borden vooraan zijn uitgerust met minstens een wit licht en deze achteraan met minstens een rood licht. Deze lichten zijn voortdurend in werking.

Borden die de uitsteek naar achteren signaleren

Wanneer de lading meer dan één meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteekt, moet deze gesignaleerd worden door een bord, bevestigd aan het meest uitstekende gedeelte van de lading. Het bord moet beantwoorden aan de volgende kenmerken:

1. een vierkantig bord met een zijde van 50 cm, in afwisselende rode en witte strepen van ongeveer 7,5 cm breed geschilderd. Ten minste de rode strepen zijn retroreflecterend (deze borden bestonden reeds, maar zullen vanaf 1 januari 2016 niet meer toegelaten worden).

of

2. een vierkantig paneel met minimale afmetingen van 42 cm per zijde of een rechthoekig paneel met minimale afmetingen van 28 x 56 of 14 x 80 cm met diagonale afwisselend rode en witte retroreflecterende strepen volgens een hoek van 45° tot 60° en met een breedte van 70 tot 100 millimeter. De retroreflecterende strepen beantwoorden aan de colorimetrische specificaties en ten minste aan de retroreflectiecoëfficiënt van de producten van de klasse RA2 van de norm NBN EN 12899-1 (deze borden zijn nieuw).

Het bord moet geplaatst worden op een hoogte tussen minimaal 40 cm en maximaal 2 m gemeten vanaf de grond. Het bord is uitgerust met een rood licht dat altijd in werking is.

Boetecatalogus

De invoering van deze nieuwe borden impliceert dat de boetecatalogus moet aangepast worden. Het ontbreken of de niet conformiteit van deze borden wordt bestraft met een boete van 300 EUR. De verkeerde plaatsing van het bord dat de uitsteek naar achteren signaleert, wordt bestraft met een boete van 55 EUR. 

 

[BRON : FEBETRA.BE]

 

Boetecatalogi

Er werden vier boetecatalogi gepubliceerd in het Belgisch Staatblad, respectievelijk op 1 september 2006, 7 mei 2007 en 23 augustus 2013:

  • de boetecatalogus m.b.t. de technische controle over de weg (gewijzigd in 2011).
  • de algemene boetecatalogus (inbreuken m.b.t. de vervoervergunningen,de maximale toegelaten massa's en de maximale afmetingen, de rij- en rusttijden en de tachografen).
  • de ADR-boetecatalogus werd aangepast op 14 oktober 2011;
  • de boetecatalogus m.b.t. de overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.

 

De drie eerste catalogi werden op 1 januari 2014 aangepast. De vier catalogi kunnen hieronder geraadpleegd worden.