Vanaf maart 2018 begint het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan een volgende fase van de vernieuwing van de E34 snelweg. Ter hoogte van Turnhout wordt het wegdek volledig vernieuwd. De E34 blijft tijdens de werken steeds open in beide richtingen (op één weekend na richting Antwerpen), maar het verkeer houdt best rekening met hinder. In beide richtingen moet het verkeer over twee versmalde rijstroken rijden. Het op- en afrittencomplex Turnhout-Centrum (nr. 24) is vanaf fase 1 (april) afgesloten aan de kant waar er gewerkt wordt. In totaal zullen de werken ongeveer vier maanden duren.

Update 10-03-2018: De voorbereidende werken op de E34 ter hoogte van Turnhout zijn op zaterdag 10 maart gestart. Het verkeer richting Nederland beschikt nu over twee versmalde rijstroken. Voor het verkeer richting Antwerpen is er nog geen hinder tijdens de voorbereidende werken. De eerste fase van de eigenlijke werken start op 3 april met de vernieuwing van het wegdek richting Antwerpen.

Vernieuwing wegdek in beide richtingen

Het Agentschap Wegen en Verkeer is al enkele jaren bezig met de grondige vernieuwing van de E34 tussen Antwerpen en Eindhoven. Vorig jaar werd het stuk tussen Lille en Turnhout nog vernieuwd, nu gaan we verder met met de vernieuwing van het volgende deel van de snelweg ter hoogte van Turnhout. De huidige wegverharding bestaat uit doorlopend gewapend beton en is verouderd. Over een afstand van 8 km wordt de bestaande wegverharding in beide richtingen opgebroken en de volledige wegopbouw vervangen. De Vlaamse overheid investeert dit jaar ongeveer 18,7 miljoen euro om het rijcomfort en de verkeersveiligheid op de E34 te verbeteren.

Werkene34 2

Fasering en hinder

De werfzone op de E34 bevindt zich tussen de op- en afrittencomplexen Turnhout-West (nr. 23) en Oud-Turnhout (nr. 25). Vanaf 6 maart 2018 starten de voorbereidende werken (markeringen en aanleg pechhavens en doorsteken in midden- en zijberm.)  De vernieuwing van het wegdek zelf start vanaf 03 april 2018 en zal in twee fasen uitgevoerd worden. Tijdens fase 1 (april - mei 2018) vernieuwen we het wegdek in de richting van Antwerpen. In fase 2 (mei - juni 2018) wordt het wegdek in de richting van Nederland vernieuwd. Op het einde van de werken zullen we tijdens één weekend (30 juni - 01 juli) nog de nieuwe toplaag in asfalt op de rijweg richting Antwerpen aanbrengen. 

Awv E34turnhout Faseringskaart Druk Hr

Voorbereidende werken (vanaf 6 maart 2018)

Vanaf 6 maart starten de voorbereidende werken op de E34. Dan worden onder meer tijdelijke doorsteken door de middenberm en pechhavens aangelegd.

Hinder tijdens voorbereidende werken?

  • Beperkte hinder richting Nederland: het verkeer rijdt over twee versmalde rijstroken en de op- en afritten van het complex Turnhout-Centrum (nr. 24) worden verkort. 
  • Richting Antwerpen is er geen hinder voor het verkeer.

FASE 1: richting Antwerpen (3 april - mei 2018)

Vanf 3 april start fase 1 en wordt het wegdek in de richting van Antwerpen vernieuwd. Deze fase duurt ongeveer anderhalve maand. 

Hinder tijdens fase 1?

  • Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Nederland. Het verkeer richting Antwerpen wordt via de middenberm doorgestoken naar de tegengestelde rijrichting. 
  • De op- en afrit van het complex Turnhout-Centrum (nr. 24) langs de kant richting Antwerpen zijn afgesloten. Verkeer van Nederland richting Turnhout en Geel (N19) wordt omgeleid via het complex Turnhout-West (nr. 23). Verkeer van Turnhout en Geel (N19) richting Antwerpen wordt omgeleid via de Parklaan (R13), de Steenweg op Gierle (N140) en het complex Turnhout-West (nr. 23).
  • De op- en afrit van het complex Turnhout-Centrum (nr. 24) langs de kant richting Nederland zijn open, maar ingekort. 

 

Awv E34turnhout Fase1 Druk Hr
E34 Schematische Weergave Beschikbare Rijstroken Druk Hr 1

FASE 2: richting Nederland (mei - juni 2018)

Tijdens fase 2 wordt het wegdek in de richting van Nederland vernieuwd. Deze fase duurt ongeveer anderhalve maand. 

Hinder tijdens fase 2?

  • Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Antwerpen. Het verkeer richting Nederland wordt via de middenberm doorgestoken naar de tegengestelde rijrichting. 
  • De op- en afrit van het complex Turnhout-Centrum (nr. 24) langs de kant richting Nederland zijn afgesloten. Verkeer van Antwerpen richting Turnhout en Geel wordt omgeleid via het complex Turnhout-West (nr. 23), de Steenweg op Gierle (N140) en de Parklaan (R13). Verkeer van Turnhout en Geel richting Nederland wordt omgeleid via de N19, de Everdongenlaan en het complex Turnhout-West (nr. 23).
  • De op- en afrit van het complex Turnhout-Centrum (nr. 24) langs de kant richting Antwerpen zijn open, maar ingekort. 
Awv E34turnhout Fase2 Druk Hr Fase2
E34 Schematische Weergave Beschikbare Rijstroken Druk Hr 2

FASE 3: richting Antwerpen (één weekend in juli 2018)

In de derde en laatste fase wordt de toplaag richting Antwerpen aangelegd. De snelweg is dan gedurende één weekend dicht voor het verkeer richting Antwerpen.

Snelheidsbeperking

Tijdens de volledige duur van de werken wordt er een snelheidsbeperking van 70 km/u ingesteld die geldt langsheen de hele werfzone. Voor motorrijders geldt er tijdens de werken ter hoogte van de werfzone een inhaalverbod. 

Goed om weten

Nieuwe wegfundering heeft enkele dagen de tijd nodig om uit te harden. Nieuw asfalt moet gedurende een dag afkoelen. Tijdens die perioden kan er dus geen verkeer over het nieuwe wegdek rijden. De weg blijft dan afgesloten, maar er is geen werfactiviteit.

Asfalteringswerken zijn sterk weersafhankelijk. Bij zeer nat weer kan de planning nog gewijzigd worden. 

 

Bron: Agentschap Wegen en Verkeer