Transport Begeleiding

Vandaag is het koninklijk besluit van 27 februari 2013 tot wijziging van het K.B. van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen gepubliceerd. Deze nieuwe bepalingen treden in voege op 10 april 2013 met uitzondering van de bepalingen m.b.t. de kledij van de begeleiders die op 1 september 2013 in voege treden.

De belangrijkste wijzigingen vervat in dit besluit zijn de volgende:

1. Uitrusting

- Het paneel « Convoi exceptionnel » wordt opnieuw aanvaard en kan voortaan zoals in het verleden vooraan en achteraan het voertuig aangebracht worden. Het is nu ook mogelijk een opschrift te hebben met de woorden «Transport exceptionnel », « Convoi exceptionnel », « Uitzonderlijk vervoer » of « Schwertransport ».

Dit paneel of opschrift geplaatst op de uitzonderlijke voertuigen is:

a) hetzij een rechthoekige plaat van minstens 1,00 x 0,16 meter. Zijn lichtweerkaatsende achtergrond is van gele of oranje kleur. Het opschrift is geschreven in zwarte hoofdletters met een minimale hoogte van 12  centimeters en is één van deze of een combinatie van meerdere van deze hierboven vermeld;

b) hetzij, een vierkante vorm met een zijde van 0,50 meter die volgend model weergeeft. Het logo is zwart van kleur, volgens de verhoudingen van het model, op een gele lichtweerkaatsende achtergrond, omkaderd door een zwarte streep van 0,02 meter.

De panelen of de opschriften worden onzichtbaar gemaakt zodra het voertuig niet meer beantwoordt aan de kenmerken van een uitzonderlijk voertuig.

- Er dienen geen twee reflecterende schijven C3 ( )meer aan boord van het voertuig te zijn. Deze twee  reflecterende schijven blijven verplicht voor de begeleidende voertuigen. Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag moet de schijf vervangen worden door een toortslamp met oranje kegel.

2. Begeleiders

- De signalisatiekledij die door de verkeerscoördinator en de begeleiders moet gedragen worden wanneer ze uit hun voertuigen komen om aanwijzingen te geven moeten voldoen aan het type NBN EN 471+A1 :2008 en volgende, van klasse 3 of gelijkwaardig en bestaande uit een jas van gele kleur en eventueel een broek van dezelfde kleur of een overall van dezelfde kleur. Bovendien moet een logo van zwarte kleur (zie hieronder) van minimum 0,25 meter geplaatst worden, centraal op de rug van de jas of centraal op de rug van het bovenste gedeelte van de overall. Ditzelfde logo van minimum 0,08 meter moet rechts op de voorzijde van de jas of rechts op de voorzijde van het bovenste gedeelte van de overall geplaatst worden.

3. Begeleiding door de politie

- Een begeleiding door de politie werd bijgevoegd: om een brug over te rijden op een autosnelweg of op een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er tenminste twee zijn bestemd voor elke richting en waarop de maximale toegelaten snelheid hoger is dan 70 km/u, indien de vergunning een overschrijding aan maximum 5 km/u. voorschrijft.

4. Rijverboden

De bepalingen inzake de rijverboden werden grondig gewijzigd. Bepaalde rijverboden, waaronder het zomerrijverbod, werden geschrapt. Hieronder de nieuwe rijverboden :

- Op wegen en autosnelwegen is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen breder dan 4,00 meter verboden van 06u00 tot 21u00.

- Het verkeer van uitzonderlijke voertuigen breder dan 3,50 meter is verboden van 06u00 tot 21u00 op de autosnelwegen bestaande uit minder dan drie rijstroken in de gevolgde rijrichting, behalve op op- en afritten van autosnelwegen met ten minste 3 rijstroken die door het verkeersbord F5 gesignaleerd zijn.

- Op alle wegen en autosnelwegen is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen langer dan 30,00 meter verboden van 06u00 tot 21u00.

- Op alle wegen en autosnelwegen is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen verboden op 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december. Het verbod gaat daags voordien in om 16u00 en eindigt de dag zelf om middernacht.

- Op alle wegen en autosnelwegen, is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen verboden van zaterdag 12u00 tot zondag middernacht, behalve voor kraanauto’s met een massa van ten hoogste 96 ton, of die niet breder dan 3,00 meter zijn.

- Op alle wegen en autosnelwegen, is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen verboden tussen 07u00 en 09u00 en tussen 16u00 en 18u00, behalve voor uitzonderlijke voertuigen met een massa van ten hoogste 60,00 ton, die niet breder zijn dan 3,50 meter en niet langer zijn dan 27,00 meter, voor zover de vergunning geen voorschriften voorziet die een invloed kunnen hebben op de doorstroming van het verkeer door op de reisweg specifieke manoeuvres op te leggen of de snelheid van het uitzonderlijke voertuig beperken.

5. Gebruik van de rijstroken

- Op de autosnelwegen, evenals op de openbare wegen bestaande uit minstens twee rijstroken in de gevolgde rijrichting, laat het uitzonderlijk voertuig breder dan een rijstrook de tweede rijstrook, te rekenen vanaf de rechter boord van de rijweg, vrij voor andere weggebruikers indien de infrastructuur het toelaat. Om dit te doen mag het de witte doorlopende lijn aan de rechterzijde van de eerste rijstrook overschrijden.

De meerderheid van die wijzigingen werden door de overheid aanvaard ten gevolge van het aandringen en de voorgedragen argumenten door o.a. FEBETRA.

Deze nieuwe bepalingen treden in voege op 10 april 2013 met uitzondering van de bepalingen m.b.t. de kledij van de begeleiders die op 1 september 2013 in voege treden.

 

[BRON: Flash Febetra 15/03/2013]