Banner 3,5t Nl 1 (1)171121140144

De drie Belgische overheden hebben recentelijk besloten om de voertuigcategorie N1 BC - met name lichte vrachtwagens met chassis-cabine die als opleggertrekkend voertuig omgebouwd en gebruikt worden – onderhevig te maken aan de kilometerheffing in België. Dit wil zeggen dat deze voertuigen ten allen tijde en op alle wegen een geldige en werkende On Board Unit aan boord zullen moeten hebben.

Hieronder vindt u nuttige informatie omtrent deze nieuwe tolheffing. Indien u dergelijke voertuigen bezit neem dan de nodige stappen om in regel te zijn. Aangezien er veel vragen rijzen over welke voertuigen het exact gaat hebben we ook wat meer uitleg en een video toegevoegd omtrent deze voertuigcategorie.

Vanaf wanneer zal deze tolheffing ingaan en voor wie is die van toepassing?

Deze maatregel zal ingaan vanaf 1 januari 2018 voor alle N1 BC trekkers (zogenaamde BE-trekkers) die in België circuleren zelfs indien ze 3,5 Ton of minder wegen.

Wat is een N1 BC voertuig? (video - 1 min)

De opleggertrekkende trekkers waarvan sprake zijn voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer. Ze hebben alleen een cabine en een koppelingsplaat bestemd om een aanhangwagen aan te koppelen, waardoor de maximaal toegelaten massa (MTM)  van de combinatie beduidend hoger wordt dan 3,5 ton MTM. Het zijn voertuigen die gezien hun aard alleen bedoeld zijn voor het vervoer van goederen. Zij verschillen daarin van bestelwagens met trekhaak waar slechts occasioneel een aanhangwagen kan aan gekoppeld worden. 

Welk tarief zal betaald moeten worden?

Het tarief dat gehanteerd zal worden is het tarief voor de klasse tot 12 Ton en is eveneens afhankelijk van de Euroklasse van het voertuig, u vindt de complete tarieftabellen op de site van Viapass.

Opgelet: Bij de registratie is het de MTMS (maximale toegelaten massa van de slepen) die van belang is en niet enkel de massa van de trekker (MTM).

N1 BC voertuig OBU

Hoe kan een eigenaar van een N1 BC trekker de kilometerheffing betalen?

Hiervoor dient hij in het betrokken voertuig een OBU te installeren (On Board Unit) die de kilometerheffing zal berekenen. Deze OBU’s kunnen verkregen worden bij Satellic, hetzij online via het Road User Portal (RUP) ofwel fysiek via één van de meer dan 120 service punten in België.

Belangrijk: Satellic beveelt u aan de OBU niet aan te schakelen op de openbare weg in België vóór 1 januari 2018, indien u de OBU vast laat inbouwen dan dient u hem te "ontkoppelen" in het Road User Portal (RUP) tot 1/1/18.

Via het RUP kan u de OBU binnen de 2 à 5 dagen laten leveren op een locatie in Europa, indien u heel dringend een OBU nodig heeft bevelen wij aan een service punt te bezoeken.

De service punten zijn 24/7 beschikbaar voor het afhalen, opladen en terugbrengen van OBU’s.

De lijst met service punten kan u terugvinden op de site van Satellic. De Road User Portal kan men 24/7 bereiken via https://rup.satellic.be/

Unnamed (1)

Welke documenten en informatie heb ik nodig bij de registratie van mijn voertuig?

Documenten die de onderstaande gegevens staven:

  • land van herkomst van het voertuig;
  • kentekennummer;
  • Maximale Toegelaten Massa van de slepen (MTMs) van het voertuig 
  • emissieklasse.

Om de voertuigregistratie te vervolledigen, moet u een kopie van alle relevante boorddocumenten uploaden. Het is belangrijk dat de voertuiggegevens geregistreerd op de Road User Portal of aan het service point overeenkomen met de gegevens op de boorddocumenten. Dit verzekert dat u het correcte tolbedrag zult betalen en dus boetes vermijdt.

Specifiek voor deze voertuigen dient de eigenaar de documenten up te loaden die duidelijk vermelden dat het voertuig een opleggertrekkend voertuig is van type BC zoals bvb:

  • Het Identificatieverslag
  • De Technische fiche
  • Het Kentekenbewijs
  • Het Gelijkvormigheidsattest
  • Een document van de ombouwer


Indien uit de papieren niet kan opgemaakt worden of het om een type N1 BC voertuig gaat dan dient de eigenaar contact op te nemen met de Satellic customer support.