De nachtmerrie van iedere chauffeur !

Voor de goederentransfer tussen verkoper en koper dient een vrachtwagen de openbare weg te gebruiken en dit onder de best mogelijke veiligheidsvoorwaarden voor de vrachtwagenchauffeurs, maar ook voor alle andere weggebruikers.

Het beveiligen van de lading en de ladingzekering van de getransporteerde goederen, is een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende acteurs van de logistieke ketting.

Lees zeker deze voorwaarden i.v.m. ladingzekering [bron: UPTR-Febetra-SAV]

Lees verder